Medborgardialog i Kilsmo i mars

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd kommer att besöka Kilsmo den 14 mars klockan 18.00 för att träffa invånarna och föra en dialog med medborgarna i bygden.

Medborgardialogen kommer pågår i två timmar, platsen är dock inte känd i skrivande stund.