Lättare kontakta vägföreningen i Stora Mellösa

Stora Mellösa vägförening har skaffat sig en e-postadress dit boende i samhället kan skicka förslag på hur vägar, trafiksituation, parker och belysning kan utvecklas och bli bättre.

Intresserade som vill hjälpa till i vägföreningen är också varmt välkomna att anmäla intresse via denna e-postadress som är: storamellosavagforening@outlook.com

De flesta i styrelsen bor söder om länsväg 207:an och därför underlättar det arbetet som sker ideellt, om de kan få hjälp med uppdatering kring eventuella behov i andra delar av samhället.