Länsveterinär tipsar hästägare om åtgärder för att förhindra smittspridning

Med anledning av att viruset EHV-1 har nått Örebro län tipsar länsveterinären hästägare om hur de kan bidra till att begränsa smittan som nu också drabbat Örebro län.

Länsveterinär Åsa Heldemar på Länsstyrelsen levererar här ett antal råd till hur hästägare kan bidra till att förhindra smittspridning:

Håll nya hästar isolerade i minst 3 veckor innan de får träffa stallets övriga hästar och kontrollera gärna de nya hästarnas temperatur dagligen samt håll noggrann koll på hur de mår.

Undvik samtransporter med hästar från olika stall.

Stalla aldrig upp dräktiga ston med tävlingshästar eller hästar som träffar andra hästar.

Undvik att utsätta dräktiga ston för stress. Det kan aktivera EHV-1 viruset som efter en genomgången infektion finns kvar i kroppen. Viruset gör ingen skada så länge det inte aktiveras.

Flytta inte dräktiga ston till nya stall. Där finns nya smittor och flytten kan också innebära en stress som aktiverar ett vilande abortvirus.

Tänk på hygienen. Tvätta händerna, byt kläder och skor vid behov. Tänk också på att smitta kan föras över via utrustning och andra föremål.

Smittskyddsplanera ditt stall. Om du ska bygga ett stall är det bra att redan från start planera för att kunna avskilja hästar från varandra. Fundera på vilka åtgärder som går att vidta i befintligt stall.

Länsveterinären ger stöd i smittskyddsfrågor till länets veterinärer. Länsstyrelsen informerar också om smittläget vidare till angränsande län, travsportens och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

EHV-1 är ett herpesvirus som kan ge neurologiska skador där hästarna ibland drabbas av förlamningar. Formen är den mest ovanliga formen men i år har flera fall konstaterats. Viruset kan också ge enbart förkylningssymtom eller orsaka kastning (spontan abort). Den 22 februari rapporterades fall av abortformen av viruset in till Länsstyrelsen i Örebro län.

Flera olika herpesvirus kan drabba häst och infektioner men herpesvirus är mycket vanligt bland svenska hästar liksom i övriga världen. En stor andel av alla hästar bär på herpesvirus. Om en individ har fått ett herpesvirus kommer det alltid att finnas kvar i kroppen och kan ge sjukdom vid stress. Ett vilande herpesvirus smittar inte.