Landsbygdsnämnden vill inventera tomma hus på landsbygden

Ett av ärendena på dagordningen när kommunfullmäktige i Örebro sammanträdde senast var ÖBO:s bostadsbyggandet på landsbygden.

ÖBO:s styrelseordförande Camilla Andersson (S) var inbjuden till kommunfullmäktige för att svara på frågan om ÖBO gör tillräckligt för att bygga nya hyresrätter på landsbygden.

Frågan diskuterades livligt och många politiker från både de styrande partierna och från oppositionen var överens om behovet av att bygga nya bostäder och däribland också hyreslägenheter på landsbygden.

En del av problematiken handlar om nedskrivning, avkastningskrav, värdeminskning och ägardirektiv. Andra problem som lyftes fram var problemet med höga hyror i nyproduktioner som blir svåra att ha råd med när man säljer sitt hus och flyttar till en nybyggd lägenhet.

Camilla Andersson poängterar att både ÖBO och ägaren Örebro kommun måste ta hänsyn till gällande lagstiftning, men hon tar med sig synpunkterna från kommunfullmäktige till sin styrelse för att se vad man kan göra när det gäller att kunna bygga nya hyreslägenheter på landsbygden.

Landsbygdsnämnden har tidigare jobbat mycket med denna fråga som man ofta får synpunkter om på de olika medborgardialoger man återkommande genomför. Man har också fört dialog med ÖBO tidigare om de behov som lyfts fram.

På måndag skall ledningen för Landsbygdsnämnden dessutom diskutera möjligheterna att göra en inventering under våren för att se vad det finns för tomma fastigheter på landsbygden i Örebro – och om dessa med enklare upprustning skulle kunna komma till användning för familjer som efterfrågar hus att bo i.