Kommunen satsar på bredband i Östernärke

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd har den 9 februari fattat beslut om att stötta utbyggnaden av fiber på landsbygden i Örebro, däribland delar av Östernärke.

Tidigare har kommunstyrelsen fastställt ett övergripande mål om att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020. Vid sitt möte 9 februari fastställer Landsbygdsnämnden sin verksamhetsplan och budget för 2017. Ett av de prioriterade områdena är bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Den bredbandsstrategi som kommunstyrelsen fastställde hösten 2016 har som övergripande mål att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020.

Nu satsar Örebro kommun alltså 60 miljoner på bredbandsutbyggnad under de kommande tre åren. De geografiska områden som prioriteras under 2017 är Närkes Kil och delar av Östernärke.

Landsbygdsnämnden väntas inom kort återkomma med mer information till boende i Östernärke med inbjudan att delta lokalt i utvecklingsarbetet. Framförallt vill man ha kontakt med bland annat vägföreningar och folk som kan fungera som ”bredbandsambassadörer” i ett antal områden.