Inget möte med Trädgårdsföreningen den 28 februari

Ett fel gällande Östernärkes Trädgårdsförening har smugit sig in i På-Gång-spalten i senaste utgåvan av Östernärkebladet.

Enligt spalten skall Trädgårdsföreningen ha ett möte den 28 februari, detta är helt fel och vi kan bara beklaga att det blivit en missuppfattning.