Heminredningsbutik i Odensbacken

I februari eller mars planeras en heminredningsbutik öppna i Odensbacken.

Enligt uppgift är det lokalen under Adolfsson kläder som är aktuell och butiken kommer rikta in sig på heminredning. Vi hoppas kunna återkomma med mer uppgifter senare, kanske i nr 1 eller nr 2 av Östernärkebladet som utkommer i februari respektive mars.