Hans-Ove Norén ny ordförande i Samverkarna

Samverkarna i Östernärke har haft årsmöte och bland andra valdes en ny ordförande.

Hans-Ove Norén har sedan tidigare suttit med i styrelsen men tar nu över ordförandeskapet efter den tidigare ordföranden Bertil Andersson, som dagen till ära överräckte en helt ny ordförandeklubba.

Även Hans Johansson och Åsa Ödman valdes in som nya i styrelsen medan Ewa Nilsson avtackades efter lång och trogen tjänst.

Samverkarnas nya styrelse ser nu ut som följer:

Ordförande: Hans-Ove Norén
Kassör: Per Fröberg
Sekreterare: Tommy Silo
Ledamot: Ove Åkesson
Ledamot: Birgitta Ekblad
Ledamot: Bertil Andersson
Ledamot: Åsa Ödman
Supleant: Carro Tysell
Suppleant: Hans Johansson
Suppleant: Tommy Silo (tillika sekretrerare)