Fastighetsbolag söker sommarvikarie i Östernärke

Örebro kommuns fastighetsbolag Futurum Fastigheter söker flera sommarvikarier på heltid för arbete utomhus med skötsel på skolor och förskolor, en av dessa skall tjänstgöra i Östernärke.

Bland arbetsuppgifterna ingår exempelvis gräsklippning, ogräsbekämpning, häckklippning och lövupptagning.

Företaget kräver ingen formell utbildning, däremot ska de sökande bland annat ha viss kunskap inom trädgårdsskötsel.