Vinörfärjan

Fortsatt begränsad vikt på Vinöfärjan

Vinöfärjan har sedan den 22 november 2018 körts med en tillfälligt begränsad tillåten lastvolymen på max 50 ton, till följd av det låga vattenståndet i Hjälmaren.

Begränsningen innebär att max tillåten last har sänkts från 60 ton till 50 ton.

Begränsningen på 50 ton gällde till den 7 januari men har nu förlängts ett dygn till i morgon den 8 januari klockan 16.00.