Ny förstudie om Askenäshemmet snart klar

Ombyggnaden eller nybyggnaden av Askenäs har varit en aktuell fråga i flera år och det ser ut att dra ut lite mer på tiden i väntan på att en pågående förstudie ska bli klar innan beslut kan fattas.

Framtidens Askenäs utreds just nu i en förstudie som tas fram av Örebrobostäder, ÖBO, och när denna är klar skall den lämnas över till Örebro kommuns Programnämnd Social välfärd, för slutgiltigt beslut.

Ett utkast av förstudien finns färdigt redan nu och inom någon vecka beräknas förstudien definitivt vara klar, skriver Carl-Johan Baatz på ÖBO i ett mail till Östernärkebladet.se, och därefter kan den lämnas över till Örebro kommun.

Förstudien skall ge underlag för beslut och bland de frågor som förstudien skall svara på ingår till exempel var det nya boendet skall placeras, hur många lägenheter det blir och hur det är tänkt att bli när det är klart.

När beslut sedan är fattat om byggnationen går det också att svara på frågor om byggstart och inflyttning, förklarar Maria Schultz, lokalstrateg på Örebro kommuns stadsbyggnadskontor.

Östernärkebladet.se följer utvecklingen och förhoppningsvis kan vi återkomma med mer information när ett beslut så småningom är fattat om Askenäs framtid.