Fem föreningar i Östernärke föreslås få dela på 617.000 kronor i skötselbidrag

Under sitt senaste sammanträde behandlade Örebro kommuns Fritidsnämnd skötselbidrag till föreningar i Östernärke med sammanlagt cirka 617.000 kronor för 2019.

Följande föreningar i Östernärke hade inkommit med ansökningar om skötselbidrag för sina anläggningar:
– Hampetorp Odensbackens IF
– Kilsmo Idrottsklubb
– Sandvads Sportstugförening
– Segersjö Fältrittklubb
– SMÅ IF

Totalt fördelar kommunens Fritidsnämnd 2,85 miljoner kronor i skötselbidrag till föreningar i Örebro kommun, av dessa föreslås 617.000 kronor gå till Östernärke vilket motsvarar drygt 20% av den totala budgeten. Beslut väntas vid nästa sammanträde som Fritidsnämnden håller den 12 mars.