Dialog om ungas fritid i Östernärke

Ungdomar i högstadieåldern som bor i Östernärke bjuds in att träffa politiker från Landsbygdsnämnden på Odengården den 20 november kl 18.00-20.00.

Temat för dialogen är fritiden och mötet kommer främst att handla om vad ungdomar gör på sin fritid, var de träffas och hur de tar sig till och från olika aktiviteter.

För unga i Östernärke kan detta vara ett bra tillfälle att uttrycka sina åsikter om fritidsutbudet i Östernärke i allmänhet och Odensbacken i synnerhet.