Avdelning: Politik och beslut


En miljon till upprustning av samlingslokaler på landsbygden

500.000 kronor ytterligare satsas till Landsbygdsnämnden för detta ändamål i budgeten för 2019. Totalt finns en miljon kronor att fördela till föreningar som behöver rusta upp sina samlingslokaler på landsbygden. Detta innebär att kommunledningen nu avsätter dubbelt så mycket pengar på upprustning av samlingslokaler på landsbygden jämfört med tidigare år. Per-Åke Sörman (C), Landsbygdsnämndens ordförande,… Read more »

Regionpolitiker från Östernärke

Ännu en av alla förtroendevalda i bygden är Magnus Lagergren (KD), boende i Odensbacken som sedan oktober 2018 är reserv i Regionfullmäktige. Förra mandatperioden satt Lagergren i Örebro kommuns Landsbygdsnämnd och tidigare har han varit ordförande i den lokala områdesnämnden i Östernärke. Områdesnämnden i Östernärke slogs senare ihop med de andra lokala nämnderna i kommunen… Read more »

Per-Åke Sörman (C) - Foto: Bengt Bronner

Nye ordföranden i Landsbygdsnämnden besökte Östernärke

Den 9-10 januari besökte den nytillträdde ordföranden för Landsbygdsnämnden, Per-Åke Sörman (C), Odensbacken för att orientera sig inför sitt kommande uppdrag. Per-Åke Sörman som företräder Centerpartiet, är förutom ny ordförande i Landsbygdsnämnden även sedan tidigare ledamot i kommunstyrelsen och han sitter dessutom med i kommunfullmäktige. Under besöket i Östernärke fick Sörman bland annat en rundtur… Read more »

Kommunledningsmöte i Katrinelund

Kommunledningen i Örebro har haft ett tvådagars planeringsmöte i Katrinelund under onsdag-torsdag denna vecka. I dagarna två – från onsdag lunch till torsdag lunch – har kommunledningen i Örebro varit samlad på Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog för planering av mandatperioden. – Internatet på Katrinelund pågick till torsdag lunch med rådhuskansliet och det har varit väldigt… Read more »

Östernärking nytt toppnamn i Funktionsstödsnämnden

Till ny 1:e vice ordförande för Funktionsstödsnämnden under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 har utsetts Frederick Axewill, (S) boende i Stora Mellösa. Frederick Axewill har tidigare bland annat varit 1:e vice ordförande i Östernärke områdesnämnd och ledamot i programnämnd Barn- och utbildning samt ledamot i kommunfullmäktige.  Mellan 2015-2018 har Axewill varit ledamot i Vård- och omsorgsnämnd… Read more »

Östernärking ny ordförande i Tekniska nämnden

Anders Olsson (C) boende i Malgräva i Östernärke, är från årsskiftet ny ordförande i Örebro kommuns tekniska nämnd. Det första Anders Olsson berättar att han  tänker göra som ny ordförande, blir att sätta sig in i verksamheten samt att säkerställa att medborgarna får det de ska för sina servicetaxor. Anders som också är ordförande i… Read more »

Nygammal styrelse i Hjälmarens Vattenförbund

Styrelsen för Hjälmarens Vattenförbund är utsedd. En förändring i vattenförbundets styrelse från den 1 januari 2019 är att Sune Gustavsson är ny styrelseledamot som representant för Arboga kommun, (han ersätter Carl-Erik Almskoug). Ordinarie ledamöterBjörn Larsson, ordförande – Personlig suppleant: Ulf Ståhl – representerar Eskilstuna kommun Ida Eklund, vice ordförande – Personlig suppleant: Johan Åqvist –… Read more »

Ny Landsbygdsnämnd i Örebro Kommun

Ny ordförande för Örebro Kommuns Landbygdsnämnd är från och med 1 januari 2019 Per-Åke Sörman (C) som efterträder Hannah Ljung. Per-Åke Sörman som bor i Ervalla, strax norr om Örebro, sitter även som ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Som vice ordförande sitter Anna Hedström (S) kvar och som 2: vice ordförande sitter Carina Börjesson… Read more »