Byggnadsbidrag till Breven

Länsstyrelsen i Örebro har fått 9 miljoner av Riksantikvarieämbetet för satsningar på länets kulturmiljöer. En stor del av bidraget går till byggnadsvård, däribland till det unika byggnadsminnet Brevens Bruk i Östernärke.

Länsantikvarie Jonas Jansson uppger för Östernärkebladet att man under året kommer satsa på att rusta två gamla smedjebyggnader vid det nedre bruket, samt på Tvättstugan. – För samtliga byggnader handlar det om att säkra det yttre skalet för att trygga deras fortbestånd, berättas Jonas.

Rent konkret betyder detta att man bl a kommer laga rötskador i tak samt byta takpannorna. Vidare kommer fasader och och grunder ses över och lagas. Totalt rör det sig preliminärt om ca 1,5 miljoner kronor som satsas i Breven.