Blå bussar i Odensbacken byts ut mot vita med blå våg

Den 19 augusti kommer de blå bussarna på bussdepån i Odensbacken att bytas ut mot vita bussar med en blå vågdekor.

I de nya regionbussarna kommer det att finnas två säten med så kallad Sitsafe, som är en integrerad barnstol för barn upp till 18 kg. Sätena är utmärkta med annan färg på tyget för att de ska vara lättare att hitta.

Fram till 2025 kommer det fortfarande att finnas några blå bussar i Örebros kollektivtrafik. De fasas ut i takt med att de når sin livslängd och allt eftersom trafikavtalen löper ut.

Bytet av bussar och utseende är ett led i att Region Örebro Län tillsammans med Region Västmanland bildat det nya bolaget Svealandstrafiken som tar över ansvaret för kollektivtrafiken. Anledningen till att bussarna byts ut är att dagens bussar nått åldersstrecket.

Bussarna behöver kunna representera både Länstrafiken Örebro och Västmanlands Lokaltrafik och ska dessutom kunna flyttas mellan länen vid behov. De nya bussarnas utseende blir därför en kombination av Örebro läns blå bussar och Västmanlands vita bussar.

– Den blå vågformen signalerar rörelse men även elementet vatten som är en koppling till länens vackra och omtyckta sjöar, säger Sandra Lee. En gemensam fordonspark ger även stora samordningsfördelar. Till exempel kan regionerna nu dela på samma reservbusspark.

Bild: Alexander von Sydow