Bidrag till hörselslinga i kyrksal

Betaniaförsamlingen i Stora Mellösa får bidrag för att installera hörselslinga i kyrksalen.

Beslut om stödet fattades på Landsbygdsnämndens sammanträde den 14 februari 2019.

Församlingen hade också sökt pengar till ljudanläggning och projektor, vilket dock inte beviljades.