Vinörfärjan

Begränsad vikt på Vinöfärjan till 1 april

Vinöfärjan har sedan den 22 november 2018 körts med en tillfälligt begränsad tillåten lastvolymen på max 50 ton, till följd av det låga vattenståndet i Hjälmaren.

Begränsningen innebär att max tillåten last har sänkts från 60 ton till 50 ton. Begränsningen på 50 ton gällde först till den 7 januari men förlängdes då ett dygn till den 8 januari klockan 16.00.

Befälhavaren har idag förlängt begränsningen till 2019-04-01, på grund av lågt vattenstånd i sjön. Vattenståndet påverkas i hög grad av exempelvis nederbörd och smältvatten, meddelar Färjerederiet i ett mail till Östernärkebladet.se. Rederiet uppger vidare att man följer utvecklingen och när de bedömer att begränsningen inte längre är nödvändig, tas den bort.