Annonsförsäljning till nummer 1 av Östernärkebladet-Vingåkersbladet pågår

11 mars är sista datum att boka annonsplats i årets första nummer av samproduktionen Östernärkebladet-Vingåkersbladet.

Den 27 mars landar publikationen i nästan 9.000 postlådor i Östernärke och Vingåker.