Älgfara utmed länsväg 207 vid Hjälmarbaden

Flera älgar uppges den senaste tiden ha uppehållit sig på eller invid länsväg 207 kring Hjälmarbaden.

Så sent som under tisdagskvällen skall en älgko med kalv ha stått mitt på vägen